Tarihçe


Gold Gayrimenkul Değerleme Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş.; 20 Mart 2007 tarihinde, gayrimenkule ilişkin yatırım danışmanlığı, proje değerleme ve geliştirme, kentsel dönüşüm ve yenileme değer tesbitleri, gayrimenkule dayalı hak ve faydalar ile makine, teçhizat , gemi vb. taşınır malların değerlendirilmesi konusunda hizmet vermek üzere kurulmuştur.